ஆத்மார்த்தமான காதலை...மாசற்ற பிரேமையைப் பிரதிபலிக்கும் சின்னச் சின்னக் கவிதைகள்.PART-2

Saturday, February 25, 2006

அமுதம்


விஷம்
என் தலைக்கு ஏறியது.
அவளுக்கு...பாம்புக் கூந்தல்!

- யாழ் சுதாகர்

No comments: